top of page

כיוונים

כלי המנתב אותך לזכויות המגיעות
"לנפגעי ונפגעות "חרבות ברזל

כדי לאפשר לך גישה מהירה וקלה למידע בנוגע לזכויות שמגיעות לך מהמדינה בשעתך הקשה, ריכזנו את המידע הרלוונטי ועשינו בו סדר:

מיינו את הזכויות לפי סוג המקרה

פירטנו את הפעולות שצריך לבצע כדי לממש את הזכויות

סידרנו את הפעולות לפי סדר הדחיפות

הוספנו הנחיות מדויקות לביצוע

השימוש במערכת לא דורש הזדהות, אלא רק תשובות לכמה שאלות על מצבך, כך שהפרטיות שלך נשמרת

 פלטפורמה זו פותחה במסגרת פעילות התנדבות של חמ"ל ערב"ה, מערך הדיגיטל הלאומי ופורום חברות הצמיחה, בניסיון להנגיש מידע פומבי כדי להקל על תהליך מיצוי זכויות וקבלת סיוע למי שזקוק להם, ובגדר המלצה בלבד.
אין בכך כדי להוות לקיחת אחריות כלשהי על נכונות המידע, דיוקו ועדכון שוטף שלו. השימוש בפלטפורמה זו נעשה על דעת ואחריות המשתמש בלבד.

מערך הדיגיטל הלאומי
bottom of page